SDOK Esport Tournament skal være et trygt arrangement med stort fokus på smittevern. Det vil alltid være mulig å holde minst 1 meter avstand til alle andre. Det vil være både vasker for håndvask samt håndsprit tilgjengelig. Alle overflater vil være vasket og desinfisert før et nytt lag slipper til, og det vil ikke være anledning til å være tilskuer. Det er bare spillere, innbyttespillere og crew som får lov til å være i kultursalen.

Hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon må du holde deg hjemme, og hvis du møter opp med symptomer vil du bli sendt hjem og laget ditt vil bli diskvalifisert.