Hvis du ønsker å støtte organisasjonen bak turneringen SDOK kan du melde deg inn her. Medlemsskapet gir deg mulighet til å delta med stemmerett på årsmøtet til organisasjonen.