Vi setter veldig stor pris på støtten din! Organisasjonen bak turneringen, SDOK, har et stort behov for medlemmer. Meld deg inn her. Medlemsskapet gir deg mulighet til å delta med stemmerett på årsmøtet til organisasjonen, samt at du er med å støtte organisasjonen både med kontigent og ved at du gir oss flere medlemmer som også gir organisasjonen rett på mer statsstøtte.

Spør oss gjerne hva dette betyr!